Case

Här presenteras några case vi utfört för våra kunder.

 

Sony Ericsson

Vi hjälpte Sony Ericsson att förutse musikmobilens framfart.

Förstudie om musik i mobilen via 1.600 webenkäter i Sverige, Norge och Danmark: Klicka för pressrelease

 

Statkraft AS, Norge

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 200 medarbetare i mer än 20 länder.

Inför sin etablering på den svenska energimarknaden hade Statkraft behov av att ta reda på hur professionella aktörer och konsumenter skulle reagera på att ett norsk och statligt ägt energiföretag skulle börja konkurrera i Sverige. Analysmakarna fick i uppdrag att genomföra en nollmätning och årliga uppföljningar med konsumenter och professionella intressenter såsom, riksdagsledamöter, kommunpolitiker, departementsråd, branschorganisationer, media och energiintensiva företag.

”Med hjälp och stöd av resultaten från Analysmakarnas marknadsundersökningar kunde vår koncernledning lägga upp rätt strategi och tempo för etableringen i Sverige. Undersökningarna gav oss också värdefull input till hur vi skulle utforma vår marknadsföring i Sverige. Vi kände oss mycket trygga med det underlag och resultat som Analysmakarna levererade!”

Torbjörn Valfridsson, Director Corporate Branding, Statkraft AS, Norge

Klicka här för Statkrafts hemsida!

 

Netsmart – Interaktiva skrivtavlor i skolan

Webbundersökning om interaktiva skrivtavlor i skolan. Undersökningen genomfördes bland lärare som besökte lektion.se,  Sveriges största lärarsajt och en mötesplats för lärare och alla som arbetar i den svenska skolan.

Klicka här för att se resultatet: Resultat