Metoder

Vi väljer och rekommenderar alltid våra undersökningsmetoder utifrån undersökningens syfte och kundernas specifika behov. Vi strävar också efter bästa kostnadseffektivitet.

För svenska webbenkäter med konsumenter har vi tillgång till en riksrepresentativ och telefonrekryterad panel som består av drygt 50.000 respondenter. Panelen uppdateras fortlöpande med c:a 10.000  nya respondenter årligen.

Vi har erfarenhet av att koordinera multinationella undersökningar

Vi arbetar bl.a. med följande metoder:

  • Webbenkäter
  • Panelundersökningar
  • Telefonintervjuer
  • Personliga intervjuer
  • Djupintervjuer
  • Gruppdiskussioner, fokusgrupper
  • Brevenkäter
  • Observationsstudier

 

Har du någon fråga eller vill veta mer om våra metoder? Skicka oss ett mail och berätta så återkommer vi i det snaraste!