Konfidensintervall (felmarginal)

En av de vanligaste frågorna vi får från våra kunder när man ska göra marknadsundersökningar är ”Hur många intervjuer ska man göra för att resultatet ska bli ”tillräckligt säkert” eller ”statistiskt säkerställt”?

Svaret på frågan är alltså inte X antal intervjuer utan snarare ”Det beror på hur säkert man vill att resultatet ska vara!”. Enkelt uttryckt så är grundprincipen att ju fler intervjuer desto säkrare resultat eller mindre felmarginal. Därför är det ofta uppdragets art och kostnader som avgör hur säkert resultatet blir. Det är dock viktigt att komma ihåg att den statistiska säkerheten gäller bara om urvalet är slumpmässigt och representativt.

I tabellen nedan kan du snabbt och enkelt se vilken statistisk felmarginal man får vid olika antal intervjuer.

Gör så här:

Om ni genomför en undersökning med 500 slumpmässiga och representativa intervjuer och får ett resultat där t.ex. 50 % svarar ”Ja”, så innebär detta att felmarginalen är + – 4,5 procentenheter. Alltså kan vi säga att det verkliga sanna värdet ligger någonstans mellan 45,5% till 54.5%.

Klicka här för att ladda ner ett eget ex. av tabellen (PDF)